Handhavande av snabba fartyg

Handhavande av snabba fartyg

Kursen är fullbokad

27 maj, Mån-tisdag 27-28 maj - Endast YH-studenter

Handhavande av snabba fartyg - endast för YH-studenter

Kursen startar måndagen den 27 maj kl 9.00 och avslutas ca 17.00 på tisdag. Övernattning sker i ytterskärgård. Max fyra deltagare.

Certifikat söks ut hos Transportstyrelsen till en kostnad på 800kr

Pris för kursen är 5000 kr

Anmälan

Namn: *

Telefon: *

E-post:

Adress (dit du önskar få kursinformation skickad):

Postnummer:

Postort:

Fakturaadress (om annan än ovan)
Företag:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Övrig information / speciella önskemål: