Medical Care Refresh Grund- eller Fortbildning

Medical Care Refresh Grund- eller Fortbildning

27 nov, 27-29 november 2018

Medical Care-kurs fortbildning för aktivt sjöbefäl ansvarig för sjukvård ombord. Kurs pågår under tre intensiva dagar med start tisdag 27-torsdag 29 november 20182018.

Pris för fortbildningskursen: 9900 exkl. 25% moms.

Praktikpass skall genomförs på akutmottagning under två pass före eller efter kursen. Kursdeltagare kontaktar akutsjukhus i hemorten. MArina läroverket kan bistå med kontaktuppgifter till sjukhus i Stockholm. Sjukhusen tar en mindre avgift ibland som kursdeltagare själv står för. Vi har blankett som skall medtagas under praktik. Har du frågor kring praktik så kontakta Kristian Bergström 0707 88 58 70.

Legitimerad läkare är med på delarav kursen.

Innehåll:

•Anatomi och olycksfall, förgiftning
• Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
• Sjukvårdsteknik och omvårdnad, Tele Medical
• Fartygsapotek, allmän farmakologi
• Sjukdomslära
• Lagar och författningar om sjukvård till sjöss
• Praktik på akutmottagning eller liknande sjukvårdsinrättning. (Kursdeltagare bokar praktik själv enklast på lokalt akutsjukhus motsv. Vissa sjukhus tar mindre avgift för detta).

Anmälan

Namn: *

Telefon: *

E-post:

Adress (dit du önskar få kursinformation skickad):

Postnummer:

Postort:

Fakturaadress (om annan än ovan)
Företag:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Övrig information / speciella önskemål: