Säkerhetsutbildning för besättning i inre fart

Säkerhetsutbildning för besättning i inre fart

27 apr, Fredag 27 april 2018

Bokningsbar för privatpersoner och för rederier.

En säkerhetsutbildning som vänder sig till personal ombord på fartyg i inre fart på fartyg  under 500  UR, max 500 pax i inre fart. OBS, fartyget måste ha ISM säkerhetsorganisation enligt (TSFS 2009:1)

All personal som ingår i säkerhetsbesättningen eller säkerhetsorganisationen ombord på ett fartyg skall ha fullgjort säkerhetsutbildning innan avgång. Denna utbildning är anpassad för fartyg i inre fart, under 500 UR, max 500 passagerare och följer Transportstyrelsens direktiv. Till denna allmänna och grundläggande utbildning skall en "familization" ges av rederiet, dvs en fartygsspecifik förtrogenhetsutbildning. Kursplan framtagen i enlighet med Skärgårdsredarnas rekomendation.

Kursinnehåll: Överlevnadsteknik, (kollision, MOB, grundstötning, vatteninträngning) och brandskydd. Första hjälpen och omedelbara åtgärder ombord. Kommunikation och passagerarsäkerhet mm.

Pris: 1 895 kr per person exkl moms. Lunch och fika ingår. Oömma kläder.

Utbildning sker under en dag mellan kl 10-18. Förberedelsematerial skickas ut. Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation. Obligatorisk närvaro hela kurstiden.

Anmälan

Namn: *

Telefon: *

E-post:

Adress (dit du önskar få kursinformation skickad):

Postnummer:

Postort:

Fakturaadress (om annan än ovan)
Företag:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Övrig information / speciella önskemål: