Frågor svar Fartygsbefälsexamen klass VIII

Vilka fartyg får man köra när man är klar med utbildningen?

Med utbildningsbeviset blir du direkt behörig att vara befälhavare på fartyg under 20 brutto (ett fartyg på ca 15m) i inre fart.

Efter komplettering med minst 12 månaders sjötid kan du erhålla behörighet som Fartygsbefäl klass VIII och blir då behörig på fartyg under 70UR i inre fart (mindre skärgårdsbåt)

Om du har arbetat som befälhavare på en yrkesbåt på minst sex meter i 12 månader sjötid så kan du söka ut en Begränsad Fartygsbefälsexamen klass VIII - inre fart. Den gäller på fartyg upp till 40UR i inre fart.

Vad menas med inre fart?

På Transportstyrelsens hemsida kan hitta var fartområdesgränserna går i http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik-och-farleder/Fartomraden/ . I praktiken kan man säga att inre fart är trafik i skärgården.

 

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är på fem intensiva dagar och försätter självstudier innan kursstart

 Totalt förväntas utbildningen omfatta ca 100 studietimmar

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Innehållet regleras av Transportstyrelsen och beskrivs i vår kursplan.

 

Måste man vara "studievan" för att klara utbildningen?

Utbildningen kräver en hel del studier, mer för vissa mindre för andra men de flesta som jobbar med vår utbildning är utbildade lärare och vana vid att hantera personer med olika studievana. Vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter att stödja dig i dina studier och det är mycket ovanligt att någon inte klarar av utbildningen även omd et ibland kan krävas en del kompletterande studier och några omtentor.

 

Hur går examinationen till?

Marina läroverket är en godkänd utbildningsanordnare vilket innebär att examinatorn jobbar på skolan. Hela kursen prövas vid ett tillfälle i form av ett teoretiskt prov, till detta ställer vi också krav på att de praktiska övningarna skall vara godkända. Vi ser examinationen som en del av utbildningen och hjälper dig självklart om du inte skulle lyckas på första försöket.

 

Är det mycket regler man måste kunna?

Yrkesmässig sjötrafik ställer ganska stora krav på dig som kör och det finns en hel del regler man måste kunna. I vår verksamhet finns även ett rederi vilket innebär att vi dagligen hanterar sådana frågor som du förmodligen också kommer att göra i framtiden. Vi arbetar med många exempel för att göra detta mer lättbegripligt. Vi har också gjort en sammanställning av de mest väsentliga reglerna som du får med dig hem och kan spara till senare tillfällen.

 

Innehåller utbildningen många praktiska moment?

Utbildningen är blandad med praktik och teori. Tre dagar är vi ute i Stockholms skärgård ombord på vår fd tullkryssare Petsamo eller på minsveparen Viksten. Vår utbildning innehåller ca sex praktiska övningar som omfattar allt ifrån fartygskännedom till manövrering, radarnavigering och marin överlevnad. Du får också genomgå en grundläggande sjukvårdsutbildning och övning i brandskydd.

 

Ställs det några fysiska och medicinska krav?

För att få ut ditt utbildningsbevis måste du kunna visa upp ett godkänt läkarintyg för sjöfolk som får vara begränsat till inre fart och som omfattar syn och hörsel. I princip kan sägas att du måste höra och se normalt och du får inte vara färgblind. Är du över 20 år får du använda korregering för att uppfylla kravet.

Du måste ha syn på båda ögonen, du skall utan glasögon (om du är äldre än 20 år) kunna se minst 0,1 på varje öga och minst 0,2 med båda ögonen samtidigt. Du skall också med korregering kunna se minst 0,8 med båda ögonen.

Under utbildningen genomför vi också praktiska övningar med räddningsutrustning i vattnet vilket innebär att du bör ha någorlunda normal rörlighet och vara simkunnig.

 

Har man en lärare i hela kursen?

Vi är en grupp av lärare som jobbar med utbildningen där alla har olika områden. För varje kurs brukar vi vara två lärare och en examinator. Den ena läraren undervisar då huvudsakligen i navigation och skeppsteknik och den andra i säkerhet. Ombord på Petsamo är vi två lärare på max 10 elever. Alla våra lärare är aktiva sjöbefäl.

 

Har skolan egna båtar som används i utbildningen?

Ja vi har flera egna båtar och en hel del annat material som vi kommer att använda.

 

Varför skall jag välja Marina läroverket?

Marina läroverket har arbetat i över 10 år med att utbilda sjöbefäl och vi är en av de få utbildningsanordnare för Fartygsbefäl klass VIII som är godkända av Sjöfartsverket. Det innebär att hela vår utbildning är granskad och godkänd och följer vårt kvalitetssystem. Vi anlitar inte någon extern examinator utan har auktorisation att själva utföra examinationen vilket är en kvalitetsgaranti för dig som student.

Ett annat bra argument är att vi håller ett konkurrenskraftigt pris och att allt du behöver i kursen ingår. Inget tillkommer.