Sjömärket

Sjömärket

Sjömärket är en kurs för dig som vill komma ut på sjön, men inte vill ta Förarintyg och ha ansvaret ombord – få bättre sjöförtroende. Kursen genomförs av Sjösportskolan.

Sjömärket är perfekt om du ska ut med familj eller kompisar på båt, och känner att du vill ha koll på läget. Kanske är du ibland ute på sjön med någon som verkar kunna allt? Kunskap gör dig mer delaktig och resan blir roligare! 

Sjömärket är en teoretisk kurs där vi går igenom de mest väsentliga grunderna i båtlivet och hjälper dig att känna dig bekväm ombord. Vi berättar om navigering, tittar på sjökort och GPS tillsammans samt går igenom lite om säkerhet ombord – allt på ett lustfyllt och lättbegripligt sätt. Du lär dig ett par bra knopar, hur man lägger till och kastar en tamp med mera. Du blir en ”bra gast” att ha med ombord. Du kommer garanterat vilja åka ut igen och blir nog inbjuden till fler utfärder. 

Kursen har gott om praktiska inslag med olika båttillbehör men vi kör inte ut med båt.

Vill du öva dig på båtkörning, lära dig lägga till praktiskt och hantera båt tryggt, så rekomenderar vi kursen "Manövrera lägga till".

Läs mer på Sjösportskolans hemsida