Gratis webbaserad säkerhetsutbildning

Gratis webbaserad säkerhetsutbildning

Skärgårdsredarna lanserar en ny teoretisk säkerhetsutbildning för dig som skall jobba på skärgårdsfartyg. Marina läroverket har varit med och bistått med fartyg, statister och materiell.

Skärgårdsredarna har lanserat en ny teoretisk utbildning i grundläggande säkerhet via e-learni...ng. Utbildningen vänder sig till alla som ska jobba på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart.
Den är anpassad för datorer, smartphones och surfplattor och har tagits fram i samråd med Fartygsoperativa enheten på Transportstyrelsen samt utbildningsanordnare.

Utbildningen är gratis och får användas fritt av alla intresserade.

Klicka på länken för att göra utbildningen och testa dig själv:

 http://www.skargardsredarna.se/sakerhetsutbildning

  • 2 kommentarer

  • 2019 feb 05

  • 2019 feb 05

Lämna en kommentar

Namn:

Kommentar: