Skärgårdskaptensutbildningen beviljades nya intag hösten 2018

Skärgårdskaptensutbildningen beviljades nya intag hösten 2018

Marina läroverket har idag fått beviljat ytterligare intag för den populära yrkeshögskoleutbildningen Skärgårdskapten.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutade den 26 januari 2018 att Marina läroverket även framöver ska få bedriva den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen som leder till Skärgårdskapten.

Vi som jobbar i arbetslaget här på skolan är mycket stolta och tacksamma för det fortsatta förtroendet att få hålla i utbildningen som under åren blivit en uppskattad rekrytreringsbas för både Kustbevakningen och skärgårdsrederierna runt om i landet.   Vi kommer även framåt jobba hårt för att ge våra studenter en utbildning med hög kvalité och med många inslag av praktiska moment i verklighetsnära miljö.

Inom kort kommer ansökningssidan öppna upp inför höstens intagning. Kursstart sker i september vecka 38. Läs mer på:

http://www.sjoutbildning.se/yh-skargardskapten/

  • 2 kommentarer

  • 2019 feb 05

  • 2019 feb 05

Lämna en kommentar

Namn:

Kommentar: