Våra lärare

Daniel Lindefors, adjunkt och ingenjör                                                                                                                                                                            Utbildningschef och legitimerad lärare. Instruktör i säkerhetskurser, sjömanskap samt elteknik/elektronik.

Thomas Billow, civilekonom
Lärare i navigation och ansvarig för Fartygsbefäl klass VIII ombord.

Tobias Borg, fartygsbefäl
Lärare i navigation, sjömanskap och säkerhet.

Petra Nyberg, styrman
Lärare i navigation och sjömanskap samt säkerhet.

Niklas Kihlberg, fartygsbefäl
Legitimerad lärare. Instruktör i maskin- material-, och elteknik.

Ola Wikander, sjökapten och civilekonom Kursledare i krishantering

Per Calleberg, psykolog Kursledare i krishantering

Lena Catry, Leg Läkare; allmänmedicin. Håller kursen Medical care.