Risker och vår filosofi

Att köra snabba båtar är inte helt riskfritt. Dels gör den höga farten att risken för både kollisioner och felnavigering ökar och dels gör höga farter att båten påverkas betydligt lättare av väder och vind.

 Under avsnittet körteknik kommer du att träna att hantera båten under olika manöver, några av dessa är inga normala manöver utan syftar till att pressa båten till dess gränser för att uppleva vad som händer. Under övning har vi råkat ut för den del händelser som framkallat viss eftertanke. Personer har hamnat i vattnet och även ramlat ombord. Vi har dock efter noga övervägande valt att behålla dessa övningar och istället försöka kompensera för riskerna med andra åtgärder som tex användade av torrdräkter om det är kallt i vattnet. Vi tycker att det är bättre att du experimenterar när vi är med än att du gör det på egen hand.

 Vi lär inte ut att hoppa i vågor, däremot kommer du att öva vågteknik och framör allt när man är nybörjare blir det inte alltid så bra (inte alltid när man är van heller). Rörelserna i båten blir större än normalt och det sålunda även påfrestningarna på de ombordvarande. Du som vill gå utbildningen skall vara fullt frisk och inte ha några problem med rygg och leder.

Vi vill också redan här påpeka att det krävs koncentration, inte bara av den som kör, utan även av de som åker med. Du måste följa med i körningen och vara beredd att hålla i dig och parrera med kroppen.

Vi måste också vara beredda på att det som inte skall inträffa ändå gör det. Räddningsvästar är en självklarhet. Overaller/dräkter använder vi efter behov och vi medför alltid både flytande VHF, vattentät telefon och EPIRB.

 Innan vi kastar loss skall du bekanta dig med båten och var utrustning finns förvarad. Att hålla säkerhetsgenomgång är ett övningsmoment som alla ett antal gånger under kursen.

Vi säger inte att det är riskfritt att åka RIB inte heller att det aldrig hänt några olyckor, för det har det. Däremot tror vi att de risker vi utsätter oss för går att hantera med rätt kunskap och rätt teknik. Med eftertanke och viss ödmjukhet kommer man långt!

Havet skall hanteras inte övervinnas.