Material för rederi och student

LIA - Lärande i arbete - fartygsförlagd utbildning. Klicka på länk för att ladda ner PDF-dokument

LIA avtal >>
Praktikjournal LIA 1 >>
Praktikjournal LIA 2 >>

För sammaställning av sjötid inför examen fyll i det ljusblå färgade fälten i dokumentet och mejla till malin.horlin@klartskepp.se

CSN Centrala studiestödsnämnden

Länk till CSN:s hemsida >>

Med hjälp av Mina Sidor på CSN kan du få bra information om t.ex. när utbetalning sker och lämna studieförsäkran. Studietiden för läsåret 2016/2017 är uppdelade i tre ansökningsperioder hos CSN:

Tider/poäng YH16
Period 1 2017-09-18 - 2017-12-22 = 70p
Period 2 2018-01-08 - 2018-03-31 = 60p
Period 3 2018-04-09 - 2018-06-08 = 45p

Tider/poäng YH17
Period 1 2017-09-18 - 2018-12-22 = 70p
Period 2 2018-01-08 - 2018-03-31 = 60p
Period 3 2018-04-09 - 2018-08-12 = 90p

Vid frågor om CSN kontakta Ellinor på skolan 08-506 532 19 eller mejl ellinor.johansson@klartskepp.se

Här kan du ladda ner studiehandboken >>

För YH-elever. Klicka på länk för att se:

Schoolsoft >>

Schema YH >>

Omtentaschema VT-16 >>


Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
separat offert med pris lämnas vid varje tillfälle
Villkor