Utbildningsmaterial

Här har vi samlat material som vi använder i våra kurser och utbildningar.

Materialet är i första hand avsett för våra studenter och kursdeltagare men andra besökare som finner nytta av materialet är välkomna.

De material som vi själva producerat förbehåller vi oss upphovsrätten till men citat är tillåtet med angivande av källa.

Har du frågor och synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Daniel F Lindefors

Kompendier

Regler för små fartyg i yrkesmässig användning >>

Sjömanskap i skärgårdstrafik >>

Intressanta rättsfall

Kollision Smögen år 2000 >>
Kollision Biskobsudden år 2004 >>
Grovt sjöfylleri år 2009 >>

Arbetsmarknaden

Sjöfartsverkets utredning 2010 >>

Besättningsbeslut manskap inre fart TS 2014>>

Säkerhet mm

Handbok för säkerhetsorganisationen >>

Presentationer FB VIII

Svensk sjöfart>>
Fartygsteknik>>
Sjölagstiftning>>
Sjövägsregler>>

Radar>>

Miljö>>
Brand>>
Sjukvård>>
Sjökortet>>

Navigering med instrument>>

Lanternor och dagersignal>>

Mörkernavigering>>