Behörighetsinformation

Vi får ofta frågor kring behörigheter för olika typer av befattningar och tänkte här försöka sammanfatta begreppen.

För att få vara befälhavare på ett yrkesfartyg måste du uppfylla vissa krav. Kraven beror på hur stort fartyget är och i vilka områden det används.

Dräktighet I de flesta sammanhang när det gäller behörigheter är det fartygets bruttodräktighet som är avgörande. Dräktigheten framgår av fartygets mätbrev och är ett enhetslöst volymsmått. Ett fartyg på 20 är ungefär 15m långt. Ett fartyg på 70 brukar vara 20-25m långt.

Behörighet och examen Med en examen menas att man med godkänt resutlat genomgått en utbildning tex Fartygsbefäl klass VIII. Utbildningsbeviset utfärdas av utbildningsanordnaren och gäller livet ut. För fartyg under 20 räcker det med examen för att vara behörig som befälhavare.

En behörighet däremot söks hos Transportstyrelsen och kräver i allmänhet att man dels har en examen samt att man har en viss mängd praktik (sjötid).

För praktiken gäller att denna för behörighet klass VIII skall vara gjort på fartyg om minst 20 och i de flesta andra fall på fartyg om minst 70.

Läs mer om praktikkrav>>

SkärgårdenTrafik i våra skärgårdar brukar kallas för "inre fart" här kan man säga att det gäller all trafik som sker inomskärs och utomskärs dock inte längre från en skyddad plats än 1 sjömil Kort och gott så är det frågan om trafik i skärgården.

Här gäller följande gränser:

<20  FB VIII examen

20-70  FB VIII behörighet 

20-150 FB VII IF behörighet

 70-800  FB VI IF behörighet (befälhavare)

70-800 FB VII IF behörighet (styrman)

Behörigheterna FB VII och FB VI finns med begränsning för "inre fart" och benämns då FB VII IF osv.

NärfartMed närfart menas trafik i Östersjön, Skagerack och Kattegatt.

Här gäller förljande gränser:<20 FB VII examen
20-500 FB VI (befälhavare)
20-500 FB VII (styrman)

Vidsträktare fartFör trafik utanför dessa gränser gäller att du måste ha en högre behörighet som bygger på sjökaptensutbildningen.