Efter utbildningen: Befälhavare direkt

Arbetsmarknaden i skärgårdstrafiken ser för närvarande god ut. Skärgårdsrederier finns runt hela vår kust, från Strömstad i väster till Haparanda i norr och omfattar olika typer av fartyg och verksamheter. Flottan visar tydliga tendenser att växa, nya fartyg tillkommer varje år då fler och fler söker sig ut i skärgården. Näringen befinner sig en fas där medelåldern på aktiva befäl är hög och därför finns ett stadigt behov av kompetenta efterträdare.

Efter godkänd utbildning har du sedan regeländringen 1/1 2018 möjlighet att söka ut Fartygsbefäl klass VII inre fart. Detta är en befälsbehörighet som befälhavare upp till 150 UR och styrman upp till 800 och är giltig i skärgårdsfarvatten. Vill du var befälahavre på störra fartyg upp till 800 brutto så väntar ytterligare två till tre säsonger (12 månaders sjötid) som befälhavare på fartyg i storleken 20-70 eller sex månader på 70-150 UR innan den slutgiltiga behörigheten FBVI IF kan sökas. FBVI ger rättighet att föra befäl på fartyg upp till 800 UR i inre fart vilket innefattar de flesta av skärgårdsflottans fartyg.

Många av våra elever går också vidare till andra verksamheter och jobbar till exempel i kustbevakningen, VTS eller hos Sjöfartsverket.

Skärgårdsredarnas hemsida kan du läsa mer om verksamma rederier och fartyg runt vår kust.