Efter utbildningen

Arbetsmarknaden i skärgårdstrafiken ser för närvarande god ut. Skärgårdsrederier finns runt hela vår kust, från Strömstad i väster till Haparanda i norr och omfattar olika typer av fartyg och verksamheter. Flottan visar tydliga tendenser att växa, nya fartyg tillkommer varje år då fler och fler söker sig ut i skärgården. Näringen befinner sig en fas där medelåldern på aktiva befäl är hög och därför finns ett stadigt behov av kompetenta efterträdare.

Efter utbildningen väntar för de flesta av våra elever, en till två säsonger (6 månaders sjötid) i lättmatrosbefattning för att kunna söka ut den första befälsbehörigheten, FBVII. Därefter väntar ytterligare två till tre säsonger (12 månaders sjötid) som befälhavare på fartyg i storleken 20-70 brutto innan den slutgiltiga behörigheten FBVI kan sökas. FBVI ger rättighet att föra befäl på fartyg upp till 500 brutto vilket innefattar de flesta av skärgårdsflottans fartyg.

Många av våra elever går också vidare till andra verksamheter och jobbar till exempel i kustbevakningen eller på sjöräddningscentralen.

Skärgårdsredarnas hemsida kan du läsa mer om verksamma rederier och fartyg runt vår kust.