Efter utbildningen: Befälhavare direkt

Arbetsmarknaden i skärgårdstrafiken ser för närvarande god ut. Skärgårdsrederier finns runt hela vår kust, från Strömstad i väster till Haparanda i norr och omfattar olika typer av fartyg och verksamheter. Flottan visar tydliga tendenser att växa, nya fartyg tillkommer varje år då fler och fler söker sig ut i skärgården. Näringen befinner sig en fas där medelåldern på aktiva befäl är hög och därför finns ett stadigt behov av kompetenta efterträdare.

Efter godkänd utbildning har du sedan regeländringen 1/1 2018 möjlighet att söka ut Fartygsbefäl klass VII inre fart. Detta är en befälsbehörighet för fartyg upp till 150 brutto som är giltig i skärgårdsfarvatten. Vill du köra störra fartyg upp till 800 brutto så väntar ytterligare två till tre säsonger (12 månaders sjötid) som befälhavare på fartyg i storleken 20-70 eller sex månader på 70-150 brutto innan den slutgiltiga behörigheten FBVI kan sökas. FBVI ger rättighet att föra befäl på fartyg upp till 800 brutto vilket innefattar de flesta av skärgårdsflottans fartyg.

Många av våra elever går också vidare till andra verksamheter och jobbar till exempel i kustbevakningen eller på sjöräddningscentraler.

Skärgårdsredarnas hemsida kan du läsa mer om verksamma rederier och fartyg runt vår kust.