Frågor och svar om skärgårdskapten

 

 

Vilka är antagningskraven för att få gå Skärgårdskapten?

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolastudier, dvs fullständigt betyg från treårigt gymnasium eller Folkhögskola med studieintyg inför högre utbildning.  

Det går också att förklaras behörig utifrån reell kompetens dvs andra utbildningar och erfarenheter. Det är en bedömning som då utförsa av ledningsgruppen.

Har du äldre gymnasieutbildning så är det viktigt att du kontrollerar på

www.vhs.se

eller

www.studera.nu

Om sökande precis håller på att komplettera sina betyg och beräknas vara klar innan YH kursstart så kan det godtas.

För att vara behörig krävs dessutom ett giltigt "Läkarintyg för sjöfolk", vilket intygar att du är frisk, hör och ser bra och därmed kan fullgöra vakttjänst ombord på ett fartyg. Blanketten "Läkarintyg för sjöfolk" erhåller du vid din närmaste vårdcentral mot en avgift. Ring din vårdcentral och boka tid. I Stockholm rekommenderar vi  Intygsgruppen 08-611 37 70.      
(Vet du att du inte har några problem med hörseln och synen, så vänta med läkarintyget tills du fått en bekräftad plats på utbildningen)

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag 31 maj. Kursstart för 2019 är preliminärt måndagen den 16 september.

Måste jag ha sjövana/ sjötid för att komma in på utbildningen och hur ser klassens sammansättning ut?

Nej, du behöver ej ha sjötid, men du får förtur vid rangordningsmöte / konkurrens om platserna. Dessutom är all sjötid värdefull för att du ska få ut dina behörigheter, (se nedan). Klassen består av 30 elever där cirka 1/3 har med sig sjötid, 1/3 med gediget fritidsbåtsintresse och 1/3 helt eller nästan helt nybörjare. Antagningsgruppen tittar mycket på ditt personliga brev, meriter kopplade till sjöfart och på dina framtidsplaner. Vid antagningen 2018 bestod ca 1/4 av klassen av kvinnor.

Hur läses terminerna och vad innehåller de?

Terminen löper i regel från mitten av september till slutet av juli. Från april till slutet av juli är det obligatorisk praktik (lärande i arbete LIA) på totalt 135 dagar (14+13 veckor).
Under termin tre läses nio veckor med praktiska ämnen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Studenterna ordnar boende på egen hand i studentrum, stugor eller som inneboende.

Hur går praktiken till?

Skolan bjuder in alla redare till en informationskväll / workshop i februari där de får presentera sig själva och sina fartyg. Då finns goda möjligheter för  studenterna att ta kontakt med de rederier som verkar vara intressanta och ett utbildningsavtal som reglerar praktikupplägget undertecknas. En personlig  handledare skall också utses hos rederiet.
Tillgången på praktikplatser är god och det finns många spännande skärgårdsrederier som uppskattar att ha praktikanter från Marina läroverket. Du kan även göra praktik på skolans fartyg Belle Amie eller Älva.

Kostar utbildningen något?

Nej, du söker studiestöd hos CSN för en termin i taget. Litteratur, kopiering samt vissa praktiska övningar samt certifikat får du betala själv. Boendekostnad för tiden i Kalmar under termin tre tillkommer likaså.

Kan jag jobba parallellt med studierna?

YH utbildningen = heltidsstudier, dvs 20-25 tim lärarledd undervisning i veckan samt ca 20 tim självstudier. Många praktiska moment i internatform är också obligatoriska. Räkna med att studierna tar tid för inläsning motsvarande ett heltidsjobb. Eget ansvar gäller. Kontrollera även med CSN fribelopp.

Kan jag komma och besöka skolan?

Passa på att hälsa på oss i slutet av maj under Hamnens dag! Då svarar vi på frågor, visar upp utrustning, fartyg och lokaler. Under terminen tar vi gärna emot besök men endast efter överenskommelse.

Vad får jag för intyg?

Du erhåller efter godkänd YH-utbildning Fartygsbefäl klass VII. Efter YH- utbildningen är du behörig lättmatros. Du får även intyg i Farligt gods, räddningsfarkoster, brand, CCM (krishantering), ROC-radio, ARPA, maskinbefäl klass VIII (f.d maskinbefäl klass VI).
Du kan även läsa in samt erhålla intyg i kurserna "snabba fartyg" mot avgift.

Hur mycket mer sjötid behöver jag?

Du får 12 månaders sjötid i inre fart efter godkända YH-studier (inkl praktik). Hur mycket mer sjötid du behöver beror på vilken typ av fartyg du vill ut på samt i vilka farvatten. Från fartygsbefäl klass VII till klass VI skiljer sig endast sjötidskravet, dvs ingen ytterligare teori.

Var kan jag få jobb?

Merparten av våra elever blir kvar inom sjöfartsnäringen. Uppföljningar på examinerade elever visar att många knyter så fina kontakter under skolans praktikperioder och blir kvar vid samma rederier efter studietiden, fast då mot avlöning.
Andra startar egna små rederirörelser / varv eller samlar ihop ytterligare sjötid ombord på året runtfärjor för att så snart sjötiden är inarbetad bli befälhavare på skärgårdsbåt. Flera gamla elever seglar med skolans långseglingsfartyg Älva som varje år beger sig på en längre expedition och just nu befinner sig i Västindien.
Kustbevakningen är också en populär arbetsgivare som många elever söker sig till. Skärgårdskaptensutbildningen på Marina läroverket ger dig en utmärkt grund för vidare studier vid Kustbevakningens aspirantprogram.
Ett par elever läser varje år vidare vid Sjöbefälsskolorna i Kalmar och Göteborg för en högre behörighet inom utsjöfarten och kan då få tillgodogöra sig vissa ämnen som redan lästs vid Marina läroverket.

Vad ska jag tänka på i min ansökan?

Var noga med att skicka med ditt avgångsbetyg eller motsvarande betyg som bevisar att Du är behörig att söka YH. Samla ihop relevanta intyg kopplade till servicearbete, arbete med människor, sjöerfarenhet, kanske sjöscout/seglarläger/konfirmation/paddling/varv etc? Har du förarintyg/kustskeppare/FB klass VIII/ basic safety eller andra yrkesintyg, så bifoga kopia. Vet du med dig att du är fullt frisk så kan du vänta med läkarintyget tills antagningsbeskedet då läkarintyget kostar pengar att få ut. Läkarintyget kräver bl.a. normalt färgseende och normal hörsel. Är du tveksam till din hälsa så ska du gå och kontrollera. Lägg sedan tid på ditt personliga brev. Berätta varför du söker till utbildningen och vad du vill göra med i framtiden. Koppla gärna ihop relevanta erfarenheter.

Informationsmöte kommer hållas för alla sökande. Datum och info kommer i svarsmejl.

Nya regler 1/1  2018 - nya möjligheter för Skärgårdslaptener

Från 1/1 2018 har regelverket förändrats till det positiva för vår utbildning. Studenterna blir efter godkänd genomförd utbildning behörig att söka ut Fartygsbefäl klass VII inre fart. En befälsbehörighet som ger behörighet att framföra fartyg upp till 150 Brt i våra skärgårdar.