Material för rederi och student

LIA - Lärande i arbete - fartygsförlagd utbildning. Klicka på länk för att ladda ner PDF-dokument

LIA avtal>>
LIA journal 1>>

LIA journal 2>>

LIA journal komplettering för äldre examen>>

För sammaställning av sjötid inför examen fyll i det ljusblå färgade fälten i dokumentet och mejla till kristian.bergstrom@klartskepp.se

CSN Centrala studiestödsnämnden

Länk till CSN´s hemsida >>

Med hjälp av Mina Sidor på CSN kan du få bra information om t.ex. när utbetalning sker och lämna studieförsäkran. Studietiden för läsåret 2016/2017 är uppdelade i tre ansökningsperioder hos CSN:

Tider/poäng YH2017-2019
Period 1            2017-09-18  - 2017-12-22 = 70p
Period 2            2018-01-08 -  2018-03-31 = 60p
Period 3            2018-04-09 - 2018-08-12 = 45p      

Forts YH YH2017-2019
Period 4            2018-09-17--2108-12-21
Period 5            2019-01-07--2019-06-07
 

Vid fråor om CSN kontakta Ellinor på skolan 08-506 532 19 eller mejl ellinor.johansson@klartskepp.se

Här kan du ladda ner studiehandboken>>

För YH-elever.  Klicka på länk för att se:

Schoolsoft>>

Schema YH>>

För omtentamen våren 2018 kontakta ämnesansvarig lärare direkt per mail.