Basic safety training grundkurs

Basic safety training grundkurs

Kurstillfällen / Anmälan

Utbildning i grundläggande säkerhet för sjöpersonal enligt STCW Manila, IMO 60. Utbildningen leder till internationellt utbildningsbevis.

Alla som arbeter inom yrkessjöfarten måste ha goda grundkunskaper i säkerhet. Livet på ett fartyg är riskfyllt men riskerna kan hateras. Med rätt utrustning och rätt kunskap blir arbete säkrare både för dig och för omgivningen. Under fyra dagar får du en gedigen utbildning i hur du haterar olika typer av risker ombord på fartyg och vi övar mycket praktisk. Överlevnad, brandskydd, sjukvård och arbetsmiljö är några exempel på övningsområden.

Utbildningen kräver inga förkunskaper men du bör vara medveten om att den i vissa delar är fysikt krävande och omfattar övningar i både vatten och trånga utrymmen.

Viss del av utbildningen är förlagd till Roserbergs brandfält. Fika och lunch ingår på brandfältet.

Kursplan:

Tisdag:RIMG0229.JPG
Teorilektion på Marina läroverket i Stocksund

Onsdag:
Praktiska övningar på brandfältet Rosersberg

Torsdag:
Marin överlevnad på Marina läroverket i Stocksund

Fredag:
Sjukvård och prov på eftermiddagen på Marina läroverket

För mer information kontakta:

Thomas Billow på tel 08.506 532 90 eller via mail: sjoutbildning@klartskepp.se

Kurstillfällen / Anmälan