Fortbildningskurs i krishantering (CCM)

Fortbildningskurs i krishantering (CCM)

Kurstillfällen / Anmälan

Fortbildningskursen i krishantering vänder sig till dig som tidigare har gått grundutbildningen och tappat behörigheten eller aldrig tagit ut den.

Denna s k refresher genomförs under en heldag. Kursen är godkänd av Transportstyrelsen. Minst tre kursdeltagare. 

Tidpunkt
Enligt datum i gula rutan här till höger. Du är även välkommen att göra en intresseanmälan. Ange e-postadress så att kursledare kan ta kontakt för att hitta passande datum.

Kursens omfattning
Kursen genomförs under en dag 09:00-18:00. Inriktningen är kommunikation ombord och hantering av krissituationer där passagerare och eller besättning är eller kan bli involverade.

Upplägg:

Kursen utgår och bygger på kursdeltagarnas erfarenheter från tjänsten ombord på eget fartyg. Undervisningenbedrivs i diskussionsform varvat applex och teori. Kursdeltagarna kommer få med sig modeller tillämpbara i tjänsten och i kommunikationen ombord.

Kursledare
Kursledare är Kristian Bergtröm. Kristian är legitimerad lärare och i botten sjöofficer. Kristian har jobbat som polis i yttre tjänst.

Intyg 
Efter genomgången och godkänd kurs registreras ett kursintyg digitalt i Transportstyrelsens databas. Detta intyg ligger sedan till grund för utfärdande av krisbehörighet för passagerarfartyg (3 kap 7 § Behörighetsförordningen).

Pris 
Kursavgiften 4.500:-/deltagare inklusive litteratur, kaffe, lunch och material. Moms tillkommer.

Plats
Kursen hålls i Marina läroverkets utbildningslokaler i Stocksunds hamn strax norr om Stockholm.


Kurstillfällen / Anmälan