Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning, enligt ISPS-koden 13 mars 2018

Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning, enligt ISPS-koden 13 mars 2018

Denna utbildning vänder sig till dig som ska ha en befattning ombord på fartyg som omfattas av ISPS-koden, men som inte har en befattning som omfattas av fartygets skyddsplan. Tid 13 mars 2018 kl 09:00-12:30

Advokat Mattias Widlund