Krishantering, CCM

Krishantering, CCM

Kurstillfällen / Anmälan

Kursen i krishantering utgår från Transportstyrelsens krav och STCW regelverk i V/2.4 och V/2.6. Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet. Se vidare SFS 2011:1533

Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet.VHF_Julle 

Ingående moment:

I kursen blandas teori med praktiska övningar och diskussioner. Som namnet säger handlar det om kris och mänskliga reaktioner vid olyckor och katastrofer. Stora grupper av människor behandlas (Crowd) liksom individens reaktioner på en svår yttre händelse (Crisis). De teoretiska momenten är bl.a.:

Mänskliga reaktioner vid olyckor 
Krisens faser – reaktioner och vanliga beteenden
Ledarskap och psykisk belastning, ledarskap vid olyckor och katastrofer
Information till passagerare, personal och allmänhet
Behovet av avlastande samtal eller debreifing
Möte med massmedia
De teoretiska avsnitten belyses med exempel från verkliga händelser.

Varför gå kursen?

Det är varje professionell sjömans ansvar att ständigt utveckla säkerheten ombord, inte minst i våra passagerarfartyg. Det är vår strävan att se till att kursen är en del i ett ständigt pågående arbete för ökad säkerhet. Vi är övertygade om att kursen vinner på en god blandning av deltagare från olika typer av fartyg samt från land- och från ombordorganisationen.

Vi vet av erfarenhet att det är av värde att fler än skeppare deltar. Vi vill därför speciellt välkomna matroser, VD:ar, säkerhetsansvariga och andra involverade i rederiers säkerhetsarbete.

Kursens omfattning:

Kursens längd är 30 timmar fördelade på tre dagar. Ett kvällspass ingår.

Kursledare:

Kursledare är Ola Wikander och Per Calleberg. Ola är verksam som organisationskonsult och utbildare inom områden som ledarskap och kris. Per Calleberg är psykolog inriktad på krishantering och är även verksamma som terapeut. Ola är sjökapten och jobbar delvis som lärare vid Skärgårdskaptensutbildning på Marina läroverket. Syftet med att vara två kursledare är bl.a. att kompetensmässigt komplettera varandra.

Intyg:

Efter genomgången och godkänd kurs utfärdas ett kursintyg. Detta intyg ligger sedan till grund för utfärdande av krisbehörighet för passagerarfartyg (3 kap 7 § Behörighetsförordningen).

Pris :

Kursavgiften 7.850:-/deltagare inklusive litteratur och material. Moms tillkommer.

Plats:

Kursen hålls i Marina läroverkets utbildningslokaler i Stocksunds hamn strax norr om Stockholm. Kursen genomförs under tre intensiva dagar med början Dag 1 klockan 09.00-18:00, Dag 2 klockan 09:00-21:00, Dag 3 klockan 09:00-15:00. (Dvs kvällspass till kl 21 är inlagt på kvällen dag 2.)

Kurstillfällen / Anmälan