Master of Yachts 200GT Limited

Master of Yachts 200GT Limited

Vill du jobba som Master of Yachts på en lyxyacht i Västindien eller i Medelhavet? Segla för din brödföda samtidigt som du ser exotiska platser? Låter det som en ouppnåelig dröm?

Master of Yachts är accepterat i 24 länder och båtarna som är flaggade i dessa länder motsvarar faktiskt 95 procent av alla yachter i världen. Master of Yachts-utbildningar är riktade till dig som har ambitioner att segla Yachts i till exempel Västindien eller Medelhavet.  Limited (Offshore) Master of Yachts 200GT berättigar dig till att föra ett skepp om upp till 200GT, som längst 150 M från säker hamn. Tillsammans med Sjöklar Kustakademi erbjuder vi kursen som sträcker sig över sammanlagt 13 dagar.

Vilka är fördelarna med Master of Yachts? 

Certifikatet är godkänt av engelska sjöfartsverket, M.C.A., amerikanska US Coastguard och internationella försäkringsbolag över hela världen. Innehavare av IYT-certifikatet höjer inte bara sin egen standard utan även sin efterfrågan på den internationella skepparmarknaden.

Kursen följer de krav och rekommendationer som satts upp av MCA (Maritime and Coastguard Agency) samt STCW 95 (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). International Yacht Training (IYT) certifierade 2004 Sjösportskolan som första Yachtmaster-utbildare i Skandinavien. Master of Yachts-certifikatet är accepterat i 24 länder, bland annat USA och Storbritannien, samt i Västindien. (Båtar flaggade i dessa länder motsvarar cirka 95 procent av alla yachter i världen.) För mer detaljerad information se även www.iytworld.com.

Detaljerade förhandskrav:

- STCW 95 Basic Safety Training.
- Minst 50 dygn till sjöss som aktiv medlem i besättningen (ett dygn motsvarar
  24 timmar i sträck till sjöss under gång,  delar av dygn kan ej inkluderas).
- Minst 3000 M på båt/skepp (motsvarande yacht) till sjöss, av vilka 2000 M måste
  vara utomskärs, men kustnära, det vill säga ej inomskärs.
- 30 timmars mörkernavigation, varav minst sex timmar som skeppare eller
  vaktansvarig. Verifikation av ovanstående måste vara signerat i original av kapten
  under vilken kandidaten deltog i seglatsen. Kandidater som redovisar egen
  kaptenstid måste ha original signerat av ägare till yachten. Vi tillhandahåller
  speciella formulär för detta.
- Mycket god vana vid att hantera båtar, samt erfarenhet av kaptenssysslor.
- VHF-certifikat (Short Range Certificate).
- Läkarintyg på erfoderlig syn, hörsel, färgseende etc. enligt speciellt formulär.

Pris

36 500 kronor ink moms (29 200:- ex moms). Kursmaterial tillkommer med 1530:- ink. moms

Tider

Teori sju dagar klockan 08:00–17:00. Praktik fyra dagar med övernattning. Examen 1–2 dagar klockan 08:00–18:00.
Master of Yachts Limited görs i olika kursblock med några dagar mellan:

Förhandskrav

Innan kursstart ska omfattande ansökningshandlingar med bland annat summering av sjötid skickas in. Se tidigare.

Kursinnehåll

Kurserna avser Master of Yachts för kommersiellt (yrkesmässigt) bruk av motorbåt. Certifikatet är giltigt i hela världen och i de flesta farvatten, dock har inte svenska Transportstyrelsen godtagit utbildningen annat än för traditionsfartyg, så du kan inte föra svenskflaggade yachter med detta certifikat. Kursen hålls och examineras helt på engelska.

Teori 

Navigation, tidvatten och strömmar, ColRegs (sjövägsregler), pilotage, meteorologi, Maritime Law, ankring, tilläggning, säkerhet ombord och passageplanering med fyra skriftliga examinationer under sju intensiva dagar. 

Praktik 

Här går vi till sjöss i fyra dagar och övar bland annat pilotage, deviationstabeller, tilläggning, man över bord, väderprognoser, navigation och ankring. Praktikdelen är en förberedelse inför den avslutande IYT Limited-examinationen, som är en muntlig examinering med en extern oberoende IYT-certifierad examinator som även ansvarar för uppkörningen. Observera att bli godkänd på teoridelen erfordras för att få delta i praktikdelen samt efterföljande IYT Limited-examen. Både teori- och praktikdel av kursen kräver mycket egenstudier samt tidigare erfarenheter och gott sjömanskap. Detta är en mycket intensiv kurs som helt hålls på engelska. I kurspriset ingår kursmaterial, teori, tid ombord på praktikbåt, examen, examensavgift samt fika.

Båtpraktiken sker under fyra dagars ombord på Petsamo, en 20-meters fd Tullkryssare och taxibåten Tranholmen med dubbla vattenjet.

Kurslitteratur 

Vi kommer att använda oss av bland annat "Master of Yachts Limited 200 Tons", "Collision Regulations" och "Mega Yacht Crew".

Åldersgräns

18 år 

Examen 

Fyra skriftliga prov hålls under de sex teoridagarna (med krav på minst 90 procent rätt). Sista kursdagen sker ett muntligt förhör samt uppsegling med en IYT-examinator. Även examinationen sker helt på engelska. Avgift för denna ingår i priset. Examensförrättaren är utsedd av International Yacht Training (IYT).   

Detta är en intensivkurs och deltagarna har 100 procents närvaroplikt. Vi rekommenderar att du hämtar ut ditt kursmaterial i förväg. Att studera hemma innan är en förutsättning för att klara uppskrivningen. Teoridagarna skall ses som repetition, då du redan förutsätts ha dessa kunskaper.

För ytterligare information kontakta
Thomas Billow
Tel: 08-506 532 90
Mail: thomas.billow@klartskepp.se