Medical Care Refresh grund/ refresh

Medical Care Refresh grund/ refresh

Medical Care fortbildningskurs för aktiva befälhavare och sjukvårdsansvariga ombord

Medical Care för befälhavare och sjukvårdsansvarig ombord är en kurs som består av föreläsningar och praktiska övningar.

Kursen uppfyller de krav som ställs i behörighetsförordningen för erhållande av certifikat som sjukvårdare ombord. Uppfyller STCW Manillakraven.

Hela refreshkursen är på tre dagar . Praktik genomförs på akutmottagning under 2 dagar före eller efter kursen.

Kursledare är Legitimerad läkare.

Pris för fortbildningskurs 9900 exkl. 25% moms.

För mer information kontakta Kristian Bergström på tel 0707 88 58 70 eller via mail: kristian.bergstrom@klartskepp.se