ROC Radiokommunikation

ROC Radiokommunikation

Kurstillfällen / Anmälan

Restricted operators certificate. Utbildning i radiokommunikation för dig som jobbar på sjön.

Fartygsbefäl som ska tjänstgöra ombord på fartyg som trafikerar inom GMDSS-område A1. A1-område definieras som ett område som sträcker sig ca 40 sjömil från land, i vilket fartyget kan nå kustradiostation med VHF som är utrustad med en så kallad Digital Selective Calling (DSC).

Detaljerad genomgång av inställning, praktisk funktion och kontroll av VHF-telefoniapparat inkl DSC, NAVTEX-anläggning, nödradiofyr EPIRB och radartransponder SART. Kunskap om reglementen samt kunskap om GMDSS. Säkerhetstrafik och nödtrafik på engelska.

STCW kod: Section A-IV/2

Examination: Kursdeltagarna examineras med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Godkända kursdeltagare registreras av oss hos Transportstyrelsen elektroniskt och blir synligt i sjömansweben. ROC-behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar ut avgift för detta.

Kurstillfällen / Anmälan