Säkerhetsutbildning för inre fart

Säkerhetsutbildning för inre fart

En säkerhetsutbildning som vänder sig till personal ombord på fartyg i inre fart. Vår utbildning är godkänd för fartyg under 500 UR, max 500 passagerare. Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation.

 

All personal som ingår i säkerhetsbesättningen eller säkerhetsorganisationen ombord på ett fartyg skall ha fullgjort säkerhetsutbildning innan avgång. Vår utbildning är anpassad för fartyg i inre fart, under 500 UR, max 500 passagerare och följer Transportstyrelsens direktiv.

Kursinnehåll:
Överlevnadsteknik, (kollision, MOB, grundstötning, vatteninträngning) och brandskydd. Första hjälpen och omedelbara åtgärder ombord. Kommunikation och passagerarsäkerhet mm.

Pris: 1 895 kr per person exkl moms. Lunch och fika ingår. (1595 kr exkl moms för medlemsrederier i Skärgårdsredarna)

Hör av er om ni är en större grupp (min 12 personer) så kan ni välja utbildningsplats, hos oss, på Norra Idskär, strax söder om Vaxholm eller att vi kommer till er. Är ni färre än 12 kursdeltagare så kontakta oss för omgång med enstaka platser.

Utbildning sker mellan kl 09-18. Förberedelsematerial skickas ut.

Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation. Utbildning i varm rökdykning samt skrovintegritet ges inte i denna kurs utan i Basic safety Manilakursen.

Rabatt för medlemsrederier.