Info ang. coronaviruset

Uppdaterad info med anledning av Covid 19.

Då Folkhälsomyndigheten infört nya allmänna råd så har vi beslutat att tills vidare stoppa alla externa kurser under vintern 2021 som innebär att nya grupper samlas.

Kurser till Våren 2021 finns bokningsbara under fliken Yrkesutbildningar.

Utbildning för grupper som till vardags jobbar med varandra har vi under vissa förutsättningar möjlighet att genomföra på särskild förfrågan.

Vi tar heller inte emot besök på skolan tills vidare utan återkommer med information kring öppna hus mm.