Info ang. coronaviruset

Med anledning av spridningen av Corona-viruset så har vi i dagsläget beslutat att vi trots det genomför vårens kurser. Vi följer samtidigt noggrant myndigheternas råd och uppdaterar oss kontinuerligt för att följa deras rekommendationer. Skulle myndigheternas råd ändras som innebär förändringar så kommer vi att meddela detta via mail och hemsida. Vi ber samtidigt alla våra elever att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger.