Info ang. coronaviruset

Uppdaterad info med anledning av Covid 19.

Kurser till Våren 2021 finns bokningsbara under fliken Yrkesutbildningar.


Öppethus 11 maj 16-19,13 Marina Läroverket Stocksund

ombord på Fartyget Viksten i hamnen