Behörighetsinformation

Vi får ofta frågor kring behörigheter för olika typer av befattningar och tänkte här försöka sammanfatta begreppen.

För att få vara befälhavare på ett yrkesfartyg måste du uppfylla vissa krav. Kraven beror på hur stort fartyget är och i vilka områden det används.

Dräktighet
Alla sammanhang när det gäller behörigheter är det fartygets bruttodräktighet som är avgörande. Dräktigheten framgår av fartygets mätbrev och är ett enhetslöst volymsmått. Ett fartyg på 20 är ungefär 15m långt. Ett fartyg på 70 brukar vara 25-30m långt.

Alla fartyg större än 12x4m skall ha ett mätbrev, för mindre fartyg kan du i allmänhet utgå ifrån att dräktigheten är under 20.

Behörighet och examen
Med en examen menas att man med godkänt resutlat genomgått en utbildning tex Fartygsbefäl klass VIII. Utbildningsbeviset utfärdas av utbildningsanordnaren och gäller livet ut. För fartyg under 20 räcker det med examen för att vara behörig som befälhavare.

En behörighet däremot söks hos Transportstyrelsen och kräver i allmänhet att man dels har en examen samt att man har en viss mängd praktik (sjötid).

För praktiken gäller att denna för behörighet klass VIII skall vara gjort på fartyg om minst 20 och i de flesta andra fall på fartyg om minst 70.

Läs mer om praktikkrav>>

Skärgården
Trafik i våra skärgårdar brukar kallas för "inre fart" här kan man säga att det gäller all trafik som sker inomskärs och utomskärs dock inte längre från en skyddad plats än 1 sjömil Kort och gott så är det frågan om trafik i skärgården.

Här gäller följande gränser:
<20 FB VIII examen
20-70 FB VIII behörighet
20-150 FB VII behörighet (befälhavare)
151-800 FB VI behörighet (befälhavare)
70-800 FB VII behörighet (överstyrman)

Behörigheterna FB VII och FB VI finns med begränsning för "inre fart" och benämns då FB VII IF och har samma giltighet som den ordinarie behörigheten men bara i inre fart.

Närfart
Med närfart menas trafik i Östersjön, Skagerack och Kattegatt.

Här gäller förljande gränser:<20 FB VII examen
20-500 FB VI (befälhavare)
20-500 FB VII (styrman)

Vidsträktare fart
För trafik utanför dessa gränser gäller att du måste ha en högre behörighet som bygger på sjökaptensutbildningen.


Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
separat offert med pris lämnas vid varje tillfälle
Villkor