Fartygsbefäl Klass VIII segling ombord på Älva

Marina läroverket sjöutbildning erbjuder en vecka ombord på segelfartyget Älva, då vi kryssar längst sveriges kust och Åland och samtidigt ger utbildningen Fartygsbefälsexamen klass VIII. Utbildningen ger behörighet som befälhavare för mindre yrkesfartyg men passar även den säkerhetsmedvetna fritidsskepparen.

Fartygsbefälsexamen klass VIII är en bred utbildning med navigation, radar, VHF, säkerhet, lagstiftnings- och ansvarsfrågor med mera. Den ger behörighet att kommersiellt köra i inre fart med en båt upp till 20 bruttoenheter (ca 45 fot). Förkunskaper är inget krav, men vi ser gärna att du har viss båtvana.

Vi lämnar Stocksund och beger oss mot Gotland, Gotska sandön och Åland. Boende och utbildning sker ombord, där vi förenar teori med praktik medan vi tar oss runt. Segelfartyget Älva är svenskflaggat med svensk besättning, 45 meter långt och har Tall Ship Race klass A. Hon har 35 hyttplatser, ändamålsenliga samlingslokaler. Fartyget ägs och drivs av Marina läroverket.

Följande ingår:

Del i hytt med dusch och wc.
Vi har kock med oss ombord som lagar mat åt oss alla dagar, vi brukar dock organisera så att någon måltid äts iland så att kocken kan få lite paus. Det brukar ske i samband med att det är någon dag ledigt från studierna.
Utbildningen Fartygsbefälsexamen klass VIII. Kursmaterial, webbkurser, examination samt VHF inskriven i NFB,s blåa bok.

Avresa från Stocksund sker Måndag 9 Augusti, hemkomst 15 Augusti.

Segelplanen kan förändras beroende på rådande omständigheter och väder men vi planerar att besöka Åland, Gotland och Gotska Sandön.

Kursen Fartygsbefälsexamen klass VIII ges ombord och vi varvar teori och praktik. Teorigenomgångar följs av tid för övning samt vaktgång på bryggan. Kurslitteratur och tillgång till två webbkurser kommer att skickas till er i god tid innan kursstart för självstudier. Kursen avslutas med examination som ingår i priset.


Lärare

Daniel Lindefors Winblad med flera

Pris18000 kr/person
separat offert med pris lämnas vid varje tillfälle
Villkor

Bokningsvillkor - Sjöutbildning

Anmälan är bindande.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbeställning innebär följande avgifter:
- Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
- 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
- 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften

Sjukdom
Om du blir allvarligt sjuk och kan inte delta i din kurs som du är anmäld till, så återbetalas hela beloppet vid uppvisande av läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta din kursplats till någon annan. Anmäl det till oss snarast.

Kursinformation
Vi reserverar oss för att ställa in en kurs om vi får för få deltagare eller ändra datum om isläget ställer till förhinder. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat. Vi reserverar oss för eventuella fel i vår information på hemsidan.