Kursplan

Breddnings- och fördjupningskurser

Marinteknisk introduktionskurs 10 Yhp
Maskinteknik grundkurs 10 Yhp
Materialkunskap 10 Yhp
Marin elektronik och elteknik 10 Yhp
Småföretagande 10 Yhp
Miljökunskap marin miljö 10 Yhp
Lagstiftning och regelverk 10 Yhp
Praktisk sjömanskap och navigation 10 Yhp
Ledarskap (CCM) 10 Yhp
Examensarbete 10 Yhp


Fartygsbefäl klass VII125 Yhp
Marin engelska

Lasthantering

Farligt gods

Skeppsteknik

Maskinteknik (MB VIII)

Lagstiftning och regelverk

Brandskydd
Sjösäkerhet

Hälso- och sjukvård

Navigation och meteorologi
Sjövägsregler
Radar
Navigationsinstrument
Bryggtjänst
Sambandstjänst (ROC)


Fartygsförlagd utbildning
LIA (Lärande i Arbete)

135 Yhp

Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
separat offert med pris lämnas vid varje tillfälle
Villkor